Klachtenregeling

Heeft u een klacht over onze praktijk ?

 

Wij willen ons werk graag professioneel uitvoeren en vinden het belangrijk dat u ons vertrouwt. Natuurlijk is het mogelijk dat u geen goed gevoel heeft na contact met onze praktijk. U vindt bijvoorbeeld dat u niet serieus bent genomen of u heeft de praktijk niet goed kunnen bereiken. Wij willen dat dan graag zo snel mogelijk weten, zodat wij dit met u kunnen bespreken en we ervan kunnen leren.

 

Dit kunt u doen door een email te sturen aan info@hadh.nl of u kunt een klachtenformulier invullen, te verkrijgen bij de assistente. Op verzoek kunnen wij dit formulier aan u emailen of opsturen. U kunt dit formulier weer inleveren bij de assistente. Dokter Stinissen neemt uw klacht dan in behandeling.

 

De huisarts of een andere medewerker kan u bellen als uw klacht nog niet helemaal duidelijk is. Daarna geven we telefonisch of via een afspraak een reactie op uw klacht. Wij streven ernaar om uw klacht uiterlijk binnen een week in behandeling te nemen en af te ronden.

 

Bent u daarna nog niet tevreden? Dan kunt u altijd een schriftelijke klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie in Amsterdam, waarbij de huisartsenpraktijk is aangesloten.

 

Indien u de klacht niet direct met onze praktijk wilt bespreken, kunt u uw klacht ook rechtstreeks bij de Klachtencommissie Huisartsen indienen.

 

Huisartsen Klachtencommissie Amsterdam

Bezoekadres: Plantage Middenlaan 14, 1018 DD Amsterdam

Postadres: Postbus 206, 1000 AE Amsterdam

Telefoon: 020 - 344 53 77

E-mail: info@1stelijnamsterdam.nl

Secretaris: Mevrouw A. Botman